FAQ for brugere

Klik her for Foswiki's egen FAQ

Hvordan søger jeg?
Du kan søge i den aktuelle web du har klikket dig ind på - i det søgefeltet øverst til højre på siden (Search). Hvis du ønsker at søge i samtlige webs på en gang - sæt så cursoren i søgefeltet og tryk på ENTER-tasten. Herefter får du en søgeside med mulighed for at sætte flueben i "Search all webs".

Hvordan fungerer den avancerede søgning?
Hvis du ønsker adgang til en søgeside hvor flere parametre kan sættes - sæt curseren i et af søgefelterne og tryk på ENTER-tasten. Herefter får du en egentlig søgeside med et faneblad "Avanced Search", adgang til register samt hjælpefunktion som viser muligheder for en række avancerede features.

Hvordan laver jeg en indholdsfortegnelse øverst på en side?
Under din overskrift for hele siden, indsætter du blot: TOC med procenttegn umiddelbart før og efter - og lader dine underpunkter på siden begynde med en overskriftsline (en heading, valgfrit str. 1 - 6). Så genereres indholdsfortegnelsen automatisk.

Hvordan laver jeg er ny indholdsside?
Du klikker på EDIT-knappen. Derefter skriver du sidens navn i CamelCaseStyle?. Altså: En versal ved start af nyt ord - men ingen mellemrum. Herefter opretter systemet automatisk en ny side. Du skal blot klikke på "?" efter det navn du har givet siden - så kan der skrives indhold.

Hvor finder jeg de små ikoner som kan tilføjes i teksten?
Klik på SYSTEM i web-oversigten nederst t.v. på hovedsiden. Herefter åbnes nye menuer i venstre side.Klik på "Document Graphics" under overskriften "User Reference". På denne side er alle tilgængelige ikoner (mange!). Kopier blot den tekst som står yderst til højre for den ikon du ønsker at tilføje. Ex: ICON{home} med %-tegn før og efter - som giver home

Hvad gør jeg hvis jeg har glemt mit password?
Klik på "Login" øverst t.v. Klik derefter på "Jeg har glemt mit password". Skriv dit brugernavn og klik så på knappen RESET PASSWORD. Du får nu tilsendt et maskingenereret password som du efterfølgende kan ændre til hvad du måtte ønske ved. Når du logger ind fra den side som linket giver adgang til, ender du på en side hvor du kan ændre det besværlige maskingenererede password til noget mere memorabelt!

Hvordan får jeg vist en PDF-fil som en integreret del af en wiki-side?
1. Attach PDF-filen til den pågældende wikiside.
2. Indsæt teksten hvor du ønsker filen vist: FLEXPAPER{filnavn.pdf} med procenttegn umiddelbart for og bag. Filnavn.pdf erstattes af aktuelt filnavn.
For flere parametre (mål på visningsvindue mm. - henvises til: http://foswiki.org/Extensions/FlexPaperPlugin

-- NextwikiAdmin - 12 May 2011
Topic revision: r2 - 19 May 2011, NextwikiAdmin
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback