Projekt Gutenberg

Omfang Ca. 55.500 poster
Type Posterne findes som DKABM-poster og kan derfor søges og vises på linje med f.eks. katalogposter
Relationer hasOnlineAccess
Opdateringsfrekvens
Tekniske specifikationer Submitter: 150071
Format: ebog
Kilde (originalformat): xml utf8
Transfil: b=aquapr2,f=150067.filosofi_[timestamp, etc].xml,t=xml,c=utf8,o=filosofi,m=kildepost@dbc.dk
Dataformat: dkabm
Encoding: utf8
XSEM-alias: dkabm

Status

se bug XXXXX

Kontaktperson: Michael Skjærris (Ambassadør) ( msk@vejlebib.dk )

Kort beskrivelse af kildens indhold

Projekt Gutenberg er et internationalt, idealistisk initiativ, der tilbyder over 54.000 gratis elektroniske udgaver af ældre litteratur, som er under public domain. Kilden indeholder derfor verdens store litteratur, især ældre værker, for hvilke ophavsret er udløbet. Indhold er digitaliseret og omhyggeligt korrekturlæst med hjælp fra tusindvis af frivillige.


Brugsscenarier

Kan søges på lige fod med andre poster i brønden.

Mapning

Rodelementet hedder rdf:RDF/pgterms:ebook

Kilde-element DKABM-element Attribut + værdi Eksempel Bemærkninger
rdf:about ac:identifier   27681 Sammensættes med submitternr.
  ac:source   Projekt Gutenberg Tilføjes
dcterms:title dc:title xsi:type=dkdcplus:full Les voyages de Gulliver Titlen som givet af Projekt Gutenberg (evt. original)
dcterms:creator/pgterms:agent/pgterms:name dc:creator xsi:type=oss:sort Swift, Jonathan (f. 1667)  
dcterms:creator/pgterms:agent/pgterms:name dc:creator xsi:type=dkdcplus:[ROLE (aut/art)] Jonathan Swift (f. 1667) (aut)  
dcterms:subject/rdf:Description/rdf:value dc:subject   Travelers  
  dcterms:audience   Voksenmaterialer Tilføjes
dcterms:publisher dc:publisher   Project Gutenberg  
marcrel: dc:contributor xsi:type=dkdcplus:[ROLE] Desfontaines, Nicolas-Marc (trl)  
dcterms:issued dc:date   2013  
dcterms:type/rdf:Description/rdf:value dc:type   Text  
dcterms:hasFormat/pgterms:file/dcterms:extent dcterms:extent   Ca. 258 sider  
dcterms:hasFormat/pgterms:file rdf:about dc:identifier   http://www.gutenberg.org/ebooks/42648  
dcterms:alternative dc:source   Gulliver's travels Elementet kan indeholde enten originaltitel eller alternativ titel
dcterms:language/rdf:Description/rdf:value dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2" fre / French  

Posteksempel

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rdf:RDF xml:base="http://www.gutenberg.org/"
 xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
 xmlns:dcam="http://purl.org/dc/dcam/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
 xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
 xmlns:marcrel="http://id.loc.gov/vocabulary/relators/"
 xmlns:pgterms="http://www.gutenberg.org/2009/pgterms/"
 xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
>
 <pgterms:ebook rdf:about="ebooks/42648">
  <pgterms:downloads rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">64</pgterms:downloads>
  <dcterms:subject>
   <rdf:Description rdf:nodeID="N4ffd6f49070e49f2855f627826f7ee47">
    <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/LCSH"/>
    <rdf:value>Voyages, Imaginary -- Early works to 1800</rdf:value>
   </rdf:Description>
  </dcterms:subject>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/ebooks/42648.kindle.noimages">
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N798b26be4a784a709b0f1622fbc80315">
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">application/x-mobipocket-ebook</rdf:value>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">1213290</dcterms:extent>
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2017-03-22T03:07:59.798226</dcterms:modified>
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/cache/epub/42648/pg42648.cover.medium.jpg">
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2017-03-22T03:07:59.910212</dcterms:modified>
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">7092</dcterms:extent>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N285d691877ad4cec85357649598f1479">
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">image/jpeg</rdf:value>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/ebooks/42648.kindle.images">
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N4a6adbd5f2cb4d599c58f02b39e4199a">
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">application/x-mobipocket-ebook</rdf:value>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">3766028</dcterms:extent>
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2017-03-22T03:07:56.239324</dcterms:modified>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
  <dcterms:language>
   <rdf:Description rdf:nodeID="Nbf576fd5ccb1410881b87d0640dfd935">
    <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/RFC4646">fr</rdf:value>
   </rdf:Description>
  </dcterms:language>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/files/42648/42648-8.txt">
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">620240</dcterms:extent>
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2013-05-05T13:46:12</dcterms:modified>
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N096f172e3ea14b1bb4c2edc0bb822708">
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">text/plain; charset=iso-8859-1</rdf:value>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
  <dcterms:license rdf:resource="license"/>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/files/42648/42648-h.zip">
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">3810077</dcterms:extent>
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2013-05-05T13:42:24</dcterms:modified>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N7a12cc09c7264553a7d65f58db9b76b2">
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">text/html; charset=iso-8859-1</rdf:value>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N5338b7679dbd4cc7a11090ab0de7f71b">
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">application/zip</rdf:value>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
  <marcrel:ill>
   <pgterms:agent rdf:about="2009/agents/41793">
    <pgterms:alias>Chevalier, Guillaume Sulpice</pgterms:alias>
    <pgterms:birthdate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">1804</pgterms:birthdate>
    <pgterms:deathdate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">1866</pgterms:deathdate>
    <pgterms:alias>Chevalier, Hippolyte</pgterms:alias>
    <pgterms:alias>Chevalier, William</pgterms:alias>
    <pgterms:name>Gavarni, Paul</pgterms:name>
    <pgterms:alias>Chevallier, Guillaume Sulpice</pgterms:alias>
    <pgterms:alias>Chevalier, Sulpice-Paul</pgterms:alias>
    <pgterms:alias>Chevalier, Sulpice Guillaume</pgterms:alias>
   </pgterms:agent>
  </marcrel:ill>
  <dcterms:subject>
   <rdf:Description rdf:nodeID="Na92c85f1e61748a2b1b8ea96130711b5">
    <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/LCSH"/>
    <rdf:value>Gulliver, Lemuel (Fictitious character) -- Fiction</rdf:value>
   </rdf:Description>
  </dcterms:subject>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/ebooks/42648.epub.images">
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N2e1f69f5fa0c4c3782a955fdde56ca56">
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">application/epub+zip</rdf:value>
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2017-03-22T03:07:50.945408</dcterms:modified>
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">1590720</dcterms:extent>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
  <dcterms:subject>
   <rdf:Description rdf:nodeID="N6342883ba2f4487c9c307993358631cf">
    <rdf:value>Fantasy fiction</rdf:value>
    <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/LCSH"/>
   </rdf:Description>
  </dcterms:subject>
  <dcterms:subject>
   <rdf:Description rdf:nodeID="Na633925a051a42d59e62188ac5d544f8">
    <rdf:value>PR</rdf:value>
    <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/LCC"/>
   </rdf:Description>
  </dcterms:subject>
  <dcterms:publisher>Project Gutenberg</dcterms:publisher>
  <dcterms:rights>Public domain in the USA.</dcterms:rights>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/ebooks/42648.rdf">
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">17206</dcterms:extent>
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2017-04-06T05:59:40.022916</dcterms:modified>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N032670d7ad184ac48080a1be52a5d3a1">
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">application/rdf+xml</rdf:value>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
  <dcterms:subject>
   <rdf:Description rdf:nodeID="Ncee2f643b534483abe62c5a2ce469f72">
    <rdf:value>Satire</rdf:value>
    <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/LCSH"/>
   </rdf:Description>
  </dcterms:subject>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/files/42648/42648-h/42648-h.htm">
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2013-05-05T13:40:02</dcterms:modified>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="Na64be7667e6d4eb0a94835f27be00603">
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">text/html; charset=iso-8859-1</rdf:value>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">684592</dcterms:extent>
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
  <pgterms:marc901>file:///public/vhost/g/gutenberg/html/files/42648/42648-h/images/cover.jpg</pgterms:marc901>
  <dcterms:type>
   <rdf:Description rdf:nodeID="Nddd01a7abaa44a44887e39427589f511">
    <rdf:value>Text</rdf:value>
    <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/DCMIType"/>
   </rdf:Description>
  </dcterms:type>
  <pgterms:bookshelf>
   <rdf:Description rdf:nodeID="N95942ff3fbbc4aa090c96d72b136e590">
    <dcam:memberOf rdf:resource="2009/pgterms/Bookshelf"/>
    <rdf:value>Best Books Ever Listings</rdf:value>
   </rdf:Description>
  </pgterms:bookshelf>
  <marcrel:trl>
   <pgterms:agent rdf:about="2009/agents/7714">
    <pgterms:deathdate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">1652</pgterms:deathdate>
    <pgterms:alias>Desfontaines, Nicolas Mary</pgterms:alias>
    <pgterms:alias>Mary, Nicolas</pgterms:alias>
    <pgterms:name>Desfontaines, Nicolas-Marc</pgterms:name>
   </pgterms:agent>
  </marcrel:trl>
  <pgterms:bookshelf>
   <rdf:Description rdf:nodeID="Ne591db1b5fdc402baff4e4bbc0284c53">
    <rdf:value>FR Science fiction</rdf:value>
    <dcam:memberOf rdf:resource="2009/pgterms/Bookshelf"/>
   </rdf:Description>
  </pgterms:bookshelf>
  <dcterms:issued rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">2013-05-05</dcterms:issued>
  <dcterms:creator>
   <pgterms:agent rdf:about="2009/agents/326">
    <pgterms:webpage rdf:resource="http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift"/>
    <pgterms:birthdate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">1667</pgterms:birthdate>
    <pgterms:alias>Swift, J. (Jonathan)</pgterms:alias>
    <pgterms:name>Swift, Jonathan</pgterms:name>
    <pgterms:deathdate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">1745</pgterms:deathdate>
   </pgterms:agent>
  </dcterms:creator>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/files/42648/42648-8.zip">
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">240152</dcterms:extent>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N3b94de4b3fe64b0d9c7307c826c98f01">
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">text/plain; charset=iso-8859-1</rdf:value>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2013-05-05T13:47:06</dcterms:modified>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N228819c2ff754438aaa02462008a10a5">
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">application/zip</rdf:value>
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
  <dcterms:alternative>Gulliver's travels. French</dcterms:alternative>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/ebooks/42648.epub.noimages">
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">313058</dcterms:extent>
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2017-03-22T03:07:51.740405</dcterms:modified>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N803bb433f0f64e6792067eb6720f71ea">
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">application/epub+zip</rdf:value>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
  <pgterms:bookshelf>
   <rdf:Description rdf:nodeID="Ncfac8bab715540b48b5d3dbda45481bf">
    <rdf:value>FR Littérature</rdf:value>
    <dcam:memberOf rdf:resource="2009/pgterms/Bookshelf"/>
   </rdf:Description>
  </pgterms:bookshelf>
  <dcterms:subject>
   <rdf:Description rdf:nodeID="N8c912695c5a74ea291e5d3515145d528">
    <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/LCSH"/>
    <rdf:value>Travelers -- Fiction</rdf:value>
   </rdf:Description>
  </dcterms:subject>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/cache/epub/42648/pg42648.cover.small.jpg">
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">1979</dcterms:extent>
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2017-03-22T03:07:59.859397</dcterms:modified>
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N6ed70e99f2584053835441bec0427b07">
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">image/jpeg</rdf:value>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
  <dcterms:title>Les voyages de Gulliver</dcterms:title>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/files/42648/42648-0.txt">
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N23d415e159064eb7b545f6138ef8bd02">
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">text/plain; charset=utf-8</rdf:value>
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">636257</dcterms:extent>
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2013-05-05T13:40:00</dcterms:modified>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
  <dcterms:hasFormat>
   <pgterms:file rdf:about="http://www.gutenberg.org/files/42648/42648-0.zip">
    <dcterms:extent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">242765</dcterms:extent>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="Naf9670efe01b4a13800439d7a3a2037c">
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">application/zip</rdf:value>
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
    <dcterms:format>
     <rdf:Description rdf:nodeID="N7e6bf00108e94a9aa0fd23fb575bc8c2">
      <rdf:value rdf:datatype="http://purl.org/dc/terms/IMT">text/plain; charset=utf-8</rdf:value>
      <dcam:memberOf rdf:resource="http://purl.org/dc/terms/IMT"/>
     </rdf:Description>
    </dcterms:format>
    <dcterms:isFormatOf rdf:resource="ebooks/42648"/>
    <dcterms:modified rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime">2013-05-05T13:42:22</dcterms:modified>
   </pgterms:file>
  </dcterms:hasFormat>
 </pgterms:ebook>
 <cc:Work rdf:about="">
  <cc:license rdf:resource="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/"/>
  <rdfs:comment>Archives containing the RDF files for *all* our books can be downloaded at
      http://www.gutenberg.org/wiki/Gutenberg:Feeds#The_Complete_Project_Gutenberg_Catalog</rdfs:comment>
 </cc:Work>
 <rdf:Description rdf:about="http://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Swift">
  <dcterms:description>Wikipedia</dcterms:description>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
Topic revision: r9 - 14 Nov 2017, SusanneThorstedMunster
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback