DKABM Konverteringsændringer

I forhold til konverteringen til DKABM 2011 version er følgende rettet / planlagt rettet:

Kort beskrivelse af problem/fejl evt. bug nr Løsning Dato ændring er implementeret i drift
Sæsonoplysninger på tv-serier ikke med i titel   Sæsonoplysninger på tv-serier katalogiseres i 245*ø som hidtil ikke har været med i vores mapning. Det medtages nu til dc:title med scheme dkdcplus:full således at man får title full = Mad Men. Disc 4 (sæson 5) 28.06.2013
Der blev dannet uhensigtsmæssige relationer mellem artikler og temanumre af tidsskrifter (14626) Der konverteres nu ikke længere issn-nr. fra marcpostens felt 440 og 840 til dc:identifier i dkabm-posten (det var nemlig issn-nummeret fra "serien" der var årsag til de uhensigtsmæssige relationer) 26.06.2013
To nye materialetyper (Playstation Vita og Wii U) er indført i DBC katalogiserede poster. Ønskes med i konvertering   Tilføjet de to materialetyper som værdier i dc:type med dkdcplus:BibDK-Type 30.04.2013
Manglende skilletegn mellem titler i dc:description, når de kom fra marc-felt 530 14528 Indsat semikolon mellem flere forekomster af delfelt *t m.fl. 26.03.2013
Diverse fejl i materialetyper ("netdokument" i stedet for "monografiserie", gentagelser af samme materialetype i samme post, materialetype "undefined") 14663 + 14742 + 15122 Diverse justeringer, som er for komplekse at komme ind på her smile 07.03.2012
Implementering af formatændringer i danMARC2 - 041 delfelt s - for synkroniseret sprog (userstory #419 i search)   Konverteres til dc:language med dkdcplus:spoken med klar tekst, og et dc:language med dcterms:ISO639-2 og trebogstavskode 28.09.2012
Konvertering til dc.publisher 14793 260 *b nu splittes både på "i samarbejde med" og "i kommission hos" 28.08.2012
Kun overførsel af links direkte til ereol/netlydbog 14727 Poster fra 150015 (Netlydbog) og 150028 (Ereol) får kun links i dc:identifier, som er links direkte til deres respektive sites, og ikke de øvrige links, der findes i de oprindelige marc-poster. 28.08.2012
Implementering af formatændringer i danMARC2 - 239 delfelt b - undertitel (userstory #419 i search)   Konverteres til dc:title dkdcplus:full 28.08.2012
Årstal (dc:date) fra udgivelse i stedet for seneste oplag hvis ingen væsentlige ændringer 14359 Der er indsat betingelse for at der IKKE må være en kode for "uændret optryk" for at seneste årstal (008*z) konverteres til dc:date. Er der derimod tale om et uændret optryk, så hentes 008*a i stedet til dc:date. 26.06.2012
Ny materialetype i dc:type - Ebog   poster fra 150028 og diverse Ebrarykilder, samt katalogposter, der rummer delfeltet *w med værdien 1, i felt 008, får tildelt dc:type "Ebog" 06.06.2012
Flere oplysninger om serietitel i konvertering fra marcposter var ønsket 13772 840/440 *n og *o medtages nu i konvertering til dc:title dkdcplus:series 03.05.2012
Indlæsere til lydbøger fik "indtalt ... af" før navnet i dc:contributor   Ordlyden "indtalt ... af" i rækken af ting, der skal fjernes i konverteringen 10.01.2012
Bogstaver i dc:date skal fjernes 13546 Fjerner alt hvad der ikke er tal 28.11.2011 /tilrettet 29.11.
Alfabetisk underdeling på klassemærke mangler når underdelingen kommer fra 652*b   652*b konverteres også til at stå bag selve klassemærket i dc:subject med scheme dkdcplus:DK5 28.11.2011
Emneord fra 660 og 661 er ikke med i dkabm posten   alle delfelter (*a *b *c *d) fra 661 konverteres til hvert sit dc:subject uden scheme, delfelter *a, *x, *z fra 660 konverteres til hvert sit dc:subject uden scheme 28.11.2011
Nogle tidsskriftsartikler får alle materialetyperne "tidsskriftsartikel", "bog" og "netdokument" 13633 Indsat betingelse om at hvis felt 557 IKKE eksisterer i posten kan der konverteres til materialetype "bog" og "netdokument" hvis betingelser herfor ellers er opfyldt 28.11.2011
i dc:description med scheme dkdcplus:series kom fejlagtigt header på serieoplysninger, selvom der ikke var nogle seriedata at vise (eksempel id=20110324092820 fra lok=150000)   indsat tjek på om felt 526 *a, *d, *t eller *x har indhold, ellers hentes ikke headertext fra 526 *i 28.11.2011
Nogle poster fik ikke dc:type 13206 Rettet på diverse regler for tildeling af materialetype (yderligere detaljer i buggen) 28.11.2011

-- LindaSchwartzKarlsen - 11 Nov 2011
Topic revision: r24 - 01 Aug 2013, LindaSchwartzKarlsen
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback