Bruger Skabte Data

Bugzilla

Oversigt over Voxb Bugzilla bugs og fremtidige udvidelser

Her kan du læse, hvorledes forskellige felter i Bugzilla fortolkes og bruges i BSD projektet

Product backlog

Product backlog'gen er en liste over de høj-niveau komponenter (backlog-items), der udgør produktet.
Hver produkt backlog-item vil blive implementeret i en efterfølgende tidsfastsat sprint. I tabellen kan det ses hvilken sprint, der implementerer den pågældende produkt backlog-item.
Kun én sprint vil blive planlagt ad gangen - disse vises i sprint backlog'gen (se nedenfor).

Prioritering Opgave Beskrivelse Afhængighed Sprint Status
1 Fejlrettelser voxb version 0.3 Se liste over åbne bugs   0.4 code
2 Dubletter i tags Summary over tags vil indeholde normaliserede tags uden dubletter   0.4 choice-no
3 FetchUserResponse kan returnere mere end 1 personae Hvis 2 eller flere brugere, med forskelligt fingerprint men med samme CPR, skal de alle returneres ved kaldes af fetchUser. Det gælder også hvis (Value Value && Provider Provider )   0.5 code
4 Opsamling af statistik Noget statistik kan genereres udfra de tableller der allerede findes i databasen, andre skal samles op løbende.   0.5 choice-no
5 Pseudo Match Server En ws der udfra data, primært fra danbib, kan sammenstille materialeindentifikationer, feks. ISBN/EAN/Faust   0.6 code
6 BSD benytter Pseudo Match Serveren (ws) Når et object bliver indlagt i databasen vil den blive lagt ind under de numre, vi på det tidspunkt kender objektet under   0.6 code
7 Belastningstest (udvikling af miljø/programmer/scripts) Som udgangspunkt vil vi benytte de data vi opsamler fra forside-service. Antallet af hits vil naturligvis være 0, så statistikken vil kun vise hvordan system opfører sig uden dataindhold.   0.7 choice-no
8 perfomance-tuning af fetchDataRequest Afhængig af belatningstesten vil der blive lavet ændringer/forbedringer til en hurtigere fremfinding af "items" tilhørende de relvante objekter. Mål: søgning på 10 objekter skal være mindre end 0,5 sekund (set fra server siden).   0.7 choice-no
9 Udveksling af data med andre tilsvarende services Her tænkes på services som SAXO og bibliotek.dk . Et xml-format til udveksling skal defineres. Her overvejer vi OAI som grundlag.   0.7 code
10 Administrationsinterface Her kan biblioteker og andre tilsluttede institutioner angive e-mail adresse til moderator etc. Det vil også blive her hvor moderator kan gå ind og godkende/afviste en klage over "reviews".   0.7 choice-no
11 Visning af statistik Vil også komme ind under administrationsinterfacet   0.7 choice-no
12 Performance-tuning ved visning Hvis det viser sig nødvendigt vil vi lave performance-tuning på visning af "items" i forbindelse med fremhentning!   0.7 choice-no

Sprint Backlog 0.4

Release 0.4
Start 10.08.10
Slut 01.09.10
Varighed 16 arbejdsdage
Subversion https://svn.dbc.dk/repos/php/webservices/voxbWebService/tags/0.4
Drift https://voxb.addi.dk/0.4

Product Backlog-item Bug Hvem Status Beskrivelse Kommentar
1 67 slf@dbc.dk CLOSED fetchDataRequest returnerer ikke userId kun alias og profillink  
1 11087 slf@dbc.dk CLOSED createUser fejler nr authenticationFingerprint er med problemet glder ogs updateUserRequest
1 11089 slf@dbc.dk CLOSED uregelmssig fejl ved createMyDataRequest  
1 11090 slf@dbc.dk CLOSED createMyDataRequest local gemmes ikke i databasen ved gentagelse  
1 11094 slf@dbc.dk RESOLVED searchData finder ikke alle relevante items  
1 11144 slf@dbc.dk CLOSED fetchMyData udleverer ikke local  
1 11157 slf@dbc.dk CLOSED Forkert fejlmeddelse nr man forsger at fetche data om et objekt, hvor alle voxb items er blevet slettet  
2 11217 slf@dbc.dk CLOSED Tags skal ikke vre et felt i voxb_items tabellen, men sin egen tabel  

Sprint Backlog 0.5

Release 0.5
Start 01.09.10
Slut 30.09.10
Varighed 20 arbejdsdage
Subversion https://svn.dbc.dk/repos/php/webservices/voxbWebService/tags/0.5
Drift https://voxb.addi.dk/0.5

Product Backlog-item Bug Hvem Status Beskrivelse Kommentar
3 11232 slf@dbc.dk RESOLVED userAliasSuggestion virker ikke  
4 11449 slf@dbc.dk RESOLVED Opsamling af statistik  

Sprint Backlog 0.6

Release 0.6
Start 01.10.10
Slut 31.10.10
Varighed 20 arbejdsdage

Product Backlog-item Bug Hvem Status Beskrivelse Kommentar

Sprint Backlog 0.7

Release 0.7
Start 01.11.10
Slut 30.11.10
Varighed 20 arbejdsdage

Product Backlog-item Bug Hvem Status Beskrivelse Kommentar

- SteenLillethorupFrederiksen - 13 Aug 2010
Topic revision: r14 - 12 Oct 2011, NextwikiAdmin
 

This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback